Nowy Plan Obrony Cywilnej podpisany

10.09.2013
Nowy Plan Obrony Cywilnej podpisany
Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk podpisał i zatwierdził do realizacji Plan Obrony Cywilnej Powiatu Łaskiego.

Plan został opracowany na podstawie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego i uzgodniony z Wojewodą Łódzkim, Panią Jolantą Chełmińską, która pełni również funkcję Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego.

Za wdrożenie Planu odpowiedzialni będą naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Łasku oraz Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego – Henryk Szlawski, którzy w imieniu Starosty Łaskiego dokonają odpowiednich ustaleń i uzgodnień z zainteresowanymi podmiotami, jak również, będą odpowiedzialni za bieżącą aktualizację planu.

Plan Obrony Cywilnej to jeden z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej w Polsce. Sporządzany jest przez organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty gospodarcze, na których ciąży obowiązek przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej.

P1160751.jpg
print