O ochronie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego

23.06.2015
O ochronie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego
W dniach 19-20 czerwca 2015 roku odbyła się Konferencja nt. „Ochrony i zabezpieczania lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz możliwości ich udostępnienia turystom w województwie łódzkim”, zorganizowana m.in. pod patronatem Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu współpracy „VIRTOUR” realizowanego przez 3 lokalne grupy działania: LGD "Dolina rzeki Grabi" – woj. łódzkie oraz dwie z woj. małopolskiego: LGD "Beskid Gorlicki” i LGD „Korzenna”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym.

Konferencja połączona z wyjazdem studyjnym, zgromadziła liczne grono zainteresowanych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, które były reprezentowane przez wójtów i burmistrzów gmin członkowskich LGD.

print