Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

02.09.2021
Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W piątek 1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy  konflikt zbrojny w dziejach ludzkości – II Wojnę Światową.  Wojna pochłonęła ponad 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków. W dniu 1 września 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Łasku obchodzono 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość została poświęcona pamięci wszystkich poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w braterskiej walce z najeźdźcą.

Ceremonia rozpoczęła się przemówieniem Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Następnie głos zabrali Pan Poseł Dariusz Joński oraz Pan Poseł Tadeusz Woźniak. Po odczytaniu apelu pamięci i oddaniu salwy honorowej, ks. ppor. Kamil Pawlik odmówił modlitwę w intencji wszystkich poległych w czasie II wojny światowej. Na zakończenie, delegacje obecne na uroczystości złożyły kwiaty na grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, lokalni samorządowcy, kombatanci i weterani, a także przedstawiciele służb mundurowych, delegacje szkół oraz mieszkańcy Łasku.

Władze Powiatu Łaskiego reprezentowali: Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Teresa Wesołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Karolina Kaniecka – Malinowska.

print