Obchody Święta Niepodległości

15.11.2011
Obchody Święta Niepodległości
11 listopada br. obchodziliśmy w Łasku 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Łaskiej kolegiacie. Po mszy świętej wszyscy udali się na Plac 11 Listopada gdzie odbyła się główna część uroczystości. Meldunek przyjął z-ca dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk. Zbigniew Rosiak, w trakcie odgrywania hymnu podniesiono flagę państwową. Głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową.
W imieniu Powiatu Łaskiego, pod Pomnikiem Niepodległości, kwiaty złożyła delegacja w składzie Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk, wiceprzewodniczący Grzegorz Czyżak oraz radny Krzysztof Nowakowski.
Ostatnim punktem tegorocznych obchodów był spektakl pt. "Żołnierze wyklęci" wystawiony w ŁDK przez grupę teatralną "Pospolite Ruszenie".

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII " 2011 Obchody Święta Niepodległości "

print