Obchody Święta Policji w Łodzi

22.07.2014
Obchody Święta Policji w Łodzi
W piątek 18 lipca br. Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk wziął udział w Miejskich Obchodach Święta Policji w Łodzi organizowanych wspólnie przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Piotra Beczkowskiego oraz Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.

Komendant Miejski w trakcie uroczystości wręczył kilka wyróżnienia z okazji Jubileuszu 15-lecia Komendy, w podziękowaniu za owocną współprace. Jedna z takich symbolicznych statuetek trafiła również w ręce Starosty Łaskiego.

W uroczystości udział wzięli również m.in. Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski, a także wielu przedstawicieli jednostek samorządowych i państwowych z Łodzi i województwa.

4.jpg  2.jpg

1.jpg  3.jpg

print