Obwieszczenie o licytacji publicznej

11.04.2014
Obwieszczenie o licytacji publicznej
P1210398.JPGStarosta Łaski na podstawie art. 105 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015 ze zm.), ogłasza sprzedaż w drodze licytacji publicznej nr 1 pojazdu.

 

Rodzaj pojazdu

 

Marka pojazdu

 

Nr podwozia

 

Rok produkcji

 

Cena oszacowania

(zł)

 

Cena wywoławcza

(zł)

Motorower

 

Motowell

 

L5YACBPA281010226

2008

800

800


Oglądanie pojazdu w dniu licytacji w godz. 9.00-10.00 w Starostwie Powiatowym w Łasku przy ul. Południowej 1. Licytacja publiczna odbędzie się w dniu 25.04.2014r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łasku przy ul. Południowej 1 w pok.15 na Ip.

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania. Starosta Powiatu Łaskiego zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Na sprzedawany pojazd Starostwo Powiatowe w Łasku nie udziela gwarancji, rękojmi ani nie uzupełnia braków w wyposażeniu. Motorower jest zarejestrowany (posiada dowód rejestracyjny, tablicę rejestracyjną i polisę OC).

Pojazd nie podlegają zwrotowi. Informacje dotyczące sprzedaży pojazdów można uzyskać pod nr tel. 0436756826 Ogłoszenie o licytacji dostępne jest również na stronie internetowej www.lask.bip.net.pl

print