Oddelegowanie pracowników szpitala

25.09.2012
W rozmowie z Panem Jackiem Nowakowskim, Prezesem Centrum Dializa S.A. zostało ustalone, że niektóre osoby będące dotychczas zatrudnione w szpitalu w Łasku zostały oddelegowane na okres 3 miesięcy do pracy w innych oddziałach stacji dializowania Centrum Dializa S.A.
Osoby te otrzymają dofinansowanie na koszty przejazdu do miejsca pracy, gdzie zostały oddelegowane. Ponadto będą one pracować w systemie 12-godzinnym, co oznacza, że będą pracować 3 dni w tygodniu.
Podczas wspomnianego trzymiesięcznego okresu oddelegowania osoby te wezmą równolegle udział w szkoleniu specjalistycznym nabywając niezbędnych umiejętności do pracy w stacji dializ, której utworzenie w Łasku zaplanowane zostało na wiosnę 2013 r.
print