Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny

03.11.2016
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny

Starosta Łaski informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, sporządzonych dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenów Gminy Widawa.

Pełna informacja (plik pdf)

Analiza podstaw przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisku zapisów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Widawa (plik pdf)

Mapa przeglądowa (plik jpg)

print