Oferta pozakonkursowa ŁMLKS „Łaskovia” pn. „Ogólnopolska II Liga Piłki Siatkowej Kobiet”

15.07.2016
Oferta pozakonkursowa ŁMLKS „Łaskovia” pn. „Ogólnopolska II Liga Piłki Siatkowej Kobiet”

Zarząd Powiatu Łaskiego przedstawia ofertę złożoną przez Łaski Międzyszkolny  Ludowy Klub Sportowy „Łaskovia” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) pn. „Ogólnopolska II Liga Piłki Siatkowej Kobiet”.

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 15.07.2016 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask
2)   przesłanie listem na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask z dopiskiem uwagi do oferty: „Ogólnopolska II Liga Piłki Siatkowej Kobiet”,
3)   osobiste dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, pokój nr 7.

TREŚĆ OFERTY

print