Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

05.06.2019
Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Więcej informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Łasku.  Przejdź do ogłoszenia na BIP.

print