Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

04.10.2012

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”, zwanego dalej Programem.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2013 roku.
Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” do dnia 19 października 2012 r.:
         drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
         drogą mailową na promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask,
         faksem 43 675 68 09,
         osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu, które odbędzie się 16 października br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

Do pobrania:
Projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

print