Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

17.10.2017
Ogłoszenie o konsultacjach projektu  „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2018 roku.

Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” do 2 listopada 2017 r.:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
  • drogą mailową na promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask,
  • faksem 43 675 68 09,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu, które odbędzie się 23 października br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

Program Współpracy na 2018 rok (w formacie PDF)

Formularz uwag do projektu (w formacie DOC)

print