OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert skierowanym do organizacji pozarządowych, na powiarzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Łaskiego w 2021 r.

04.11.2020
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert skierowanym do organizacji pozarządowych, na powiarzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Łaskiego w 2021 r.

 

Więcej informacji oraz materiały do pobrania w załączniku.

print