Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej

20.04.2011
Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej zapraszają solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do zgłaszania uczestnictwa w Festiwalu, który jest formą popularyzacji piosenki francuskiej. Ma on także na celu przyczynić się do umocnienia przyjaźni między narodem francuskim i polskim oraz pomóc nawiązać wzajemne kontakty między miłośnikami piosenki.
Szczegółowe informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie internetowej organizatorów www.radziejow.edu.pl
print