Ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie – Bezpieczny w pracy”

20.04.2011
W dniu 18.04.2011r w Hufcu Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli odbył się I etap VIII edycji konkursu ogólnopolskiego „Sprawny w zawodzie – Bezpieczny w pracy”, do którego zgłosiło się 26 naszych uczestników z zakładów pracy i szkół z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego.
Jego głównym celem było wykazanie się znajomością przepisów BHP, PPOŻ, zagadnień z przepisów prawa pracy oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce.
Laureatami konkursu zostali: Natalia Stefaniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Krzysztof Niedośpiał z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, Mateusz Krystek z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zduńskiej Woli i Justyna Gocałek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku. Zwycięzcy otrzymali z rąk Komendanta Hufca Pracy dyplomy  i nagrody. Dyplomy otrzymali także pracodawcy, pod okiem których młodzież odbywa praktyki.

Gratulujemy laureatom mając nadzieję, że ich uczestnictwo w konkursie przełoży się w przyszłości na ograniczenie ilości zagrożeń wynikających z podejmowania nowych ról społecznych przez uczestników i podniesie bezpieczeństwo pracy w trakcie jej wykonywania

print