Organizacja miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

21.11.2013
Organizacja miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
19 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku, z inicjatywy Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej odbyło się spotkanie poświęcone organizacji miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Spotkanie otworzył Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk. Następnie przedmiotową prezentację przedstawił Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora, który szczegółowo omówił procedurę tworzenia tego typu miejsc postojowych.

Uczestnicy spotkania przeprowadzili dyskusję na temat wszystkich aspektów związanych z organizacją miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, której efektem były wnioski do dalszych prac nad tematem dla Wojewody Łódzkiego.

W naradzie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz służb mundurowych: wojska, policji i straży pożarnej. Obecni byli również Krzysztof Mikołajczyk, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Zbigniew Frasiak, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Łasku oraz pracownicy tego Wydziału.

Wojewodę Łódzkiego reprezentował Arkadiusz Makoski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

print