OSM w Łasku podsumowała 2014 rok

22.05.2015
OSM w Łasku podsumowała 2014 rok
W środę 20 maja br. Starosta Łaski Teresa Wesołowska wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku.

Zgromadzenie podsumowało działalność OSM w Łasku w 2014 roku. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień dla najlepszych dostawców mleka.

print