Ostatnie przygotowania do Wojewódzkiego Święta Policji w Łasku

03.07.2015
Ostatnie przygotowania do Wojewódzkiego Święta Policji w Łasku
W czwartek 2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się jedno z ostatnich spotkań Komitetu Honorowego ds. Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Pracami Komitetu od samego początku kieruje Teresa Wesołowska, wcześniej jako Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego, obecnie jako Starosta Łaski.

Cieszę się, że większość tematów związanych z organizacją tego wydarzenia udało się zrealizować tak sprawnie. Komitet zebrał również niezbędne środki finansowe, dlatego pozostaje nam domykać ostatnie sprawy organizacyjne i przygotowywać się do tego wydarzenia – mówiła Starosta Wesołowska.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łaskiego. Funkcję zastępcy przewodniczącego, jako przedstawiciel organizacji społecznych, pełni Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku.

Wojewódzkie Święto Policji w Łasku odbędzie się 16 lipca br. Program uroczystości otwiera msza święta w Łaskiej Kolegiacie. Główne uroczystości odbędą się na Placu 11 Listopada. W tym m.in. nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, uroczysta akademia z okazji Święta Policji oraz piknik dla mieszkańców. Część oficjalną Święta zamknie defilada oraz pokaz musztry paradnej.

print