Informacja ws. zniszczeń spowodowanych silnym frontem burzowym

11.08.2017
Informacja ws. zniszczeń spowodowanych silnym frontem burzowym

W związku z przejściem w dniu wczorajszym (10.08.17 r.) silnego frontu burzowego przez teren powiatu łaskiego, który spowodował duże zniszczenia prosimy mieszkańców o zachowanie cierpliwości.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku wczoraj na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że na godz. 15.00 jest jeszcze ok. 100 niezałatwionych zgłoszeń tym ok. 70 w Łasku-Kolumnie i wciąż napływają nowe. W pierwszej kolejności realizowane są wyjazdy do zdarzeń najbardziej niebezpiecznych (uszkodzenia budynków, samochodów, blokady dróg itd.). Udział w akcji biorą również inne służby powiatowe, oraz instytucje na szczeblu gminnym. Strażacy zawodowi, jak i ochotnicy pracowali wczoraj do zmierzchu.

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców o terminy przywrócenia energii elektrycznej informujemy, że na liniach średniego napięcia prace mają być zakończone w większości miejscowości najpóźniej jutro. Szczegółowy wykaz prowadzonych prac wraz z planowanym czasem zakończenia w załączeniu

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Starosta Łaski
/-/ Teresa Wesołowska

print