Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

26.06.2014
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił "Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej".

Załączniki:
Treść ogłoszenia
Wzór oferty

print