Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań w sferze sportu

06.03.2019
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań w sferze sportu

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

print

Załączniki: