Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań w sferze sportu

11.03.2020
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań w sferze sportu

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

print

Załączniki: