Otwarty konkurs ofert Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

02.02.2012

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego województwa, na organizację i popularyzację wydarzeń kulturalnych, promocję młodych twórców związanych z naszym regionem oraz badania nad lokalną kulturą.

  

Zarząd Województwa Łódzkiego udzieli dotacji na organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury. Priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach zabytkowych. Na ten cel przeznaczono aż 1,3 mln zł.

 

Na dofinansowanie – łącznej wysokości 500 tys. zł – mogą liczyć także przedsięwzięcia, mające na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze tradycyjnej regionu łódzkiego, promujące młodych twórców związanych z naszym województwem oraz wspierające projekty badawcze, dotyczących sektora kultury w Łódzkiem.

 

O dotacje mogą się ubiegać również podmioty organizujące kampanie promocyjno- informacyjne, których celem będzie zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa w wydarzeniach kulturalnych. Na te działania przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

 

Nabór ofert na realizację wyżej wymienionych zadań trwa do 16 lutego 2012 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Łódzkiego
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/departamenty/Kultura/NGO/
lub pod numerem telefonu (42) 291 97 43
 
print