Petycja: mieszkańców miejscowości Siedlce i Korczyska, dotycząca oceny stanu technicznego drogi

13.06.2018
Petycja: mieszkańców miejscowości Siedlce i Korczyska, dotycząca oceny stanu technicznego drogi

25 kwietnia 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Łasku wpłynęła petycja mieszkańców miejscowości Siedlce i Korczyska, dotycząca oceny stanu technicznego drogi.

print