Petycja: modernizacja ulicy Sportowej w Kolumnie

02.05.2017
Petycja: modernizacja ulicy Sportowej w Kolumnie

20 kwietnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Łasku wpłynęła petycja w sprawie modernizacja ulicy Sportowej w Kolumnie.

print