Podpisano umowę na remont drogi w miejscowości Piorunów – etap III

04.09.2019
Podpisano umowę na remont drogi w miejscowości Piorunów – etap III

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Łasku, podpisano umowę na remont drogi powiatowej w miejscowości Piorunów. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice na odcinku 1333m w miejscowości Piorunów” – etap III.

Prace obejmują remont nawierzchni na odcinku 243 m, w skład której wchodzą, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz jej częściowe rozebranie, wyprofilowanie spadków poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej i ścinka istniejących poboczy ziemnych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 4 września br., natomiast zakończenie na koniec października również tego roku. Koszt inwestycji to 77.518,07 zł.

Wykonawcą inwestycji została firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Porszewic.

 
print