Podpisano umowę z firmą WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k. na przebudowę ul. Lubelskiej

18.06.2021
Podpisano umowę z firmą WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k. na przebudowę ul. Lubelskiej

W dniu 18.06.2021 r. Powiat Łaski  podpisał umowę z firmą WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k. Porszewice 31; 95-200 Pabianice na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska w Łasku wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

– rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 115 kN/oś,

– przebudowę drogi powiatowej,

– rozbiórkę istniejących i budowę nowych odcinków chodników,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej,

– rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej,

– rozbiórkę istniejących i budowę dojść do furtek,

– przebudowę skrzyżowania z ul. Piaskową (DG 103275E)

– wyposażenie techniczne drogi – budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,

– zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury osłonowe),

– wykonanie robót ziemnych,

– wyrównanie i wyprofilowanie terenu,

– wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów,

– wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

 

 

Wartość inwestycji wynosi 2 922 144,01 zł

 

Zakończenia realizacji ww. zadania nastąpi w ciągu 120 dni od daty zawarcia umowy.

print