Podsumowanie warsztatów „Bliżej, pełna łączność”

17.03.2017
Podsumowanie warsztatów „Bliżej, pełna łączność”

W niedzielę 26 lutego br. w Klubie Rodziców JiM działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku odbyły się warsztaty inicjowane przez Tato.Net – „Bliżej, pełna łączność”.

Inicjatywa Tato.Net powstała w 2004 roku. Dzisiaj to wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

Dziś, po osobistym przeżyciu tego warsztatu wiem jaka luka jest do wypełnienia w tym obszarze i ile pracy do zrobienia jest w tej materii. Analizując wypowiedzi uczestników przed i po warsztacie widzę jaka jest potrzeba ze strony ojców na rozwój. Świadectwem tego są autentyczne wypowiedzi ojców uczestniczących w tym wydarzeniu:

„Warsztaty otworzyły mi oczy na sprawy, o których nie miałem pojęcia, że są istotne lub też, że w ogóle istnieją. Wiem, jaką pracę chcę wykonać, by obrać właściwy kierunek i wiem, że ją wykonam. Ułożyłem swój tatoPlan, wdrażam go w życie. Więcej – wiem, że z włożonego wysiłku będę czerpać przyjemność i wiem, że moje dzieci odwdzięczą mi się swoją miłością. „Jestem świadomym ojcem!” – mam już prawo to głośno powiedzieć. Jestem lepszym tatą…” – mówi Wojtek

„Po wejściu na salę odczułem swojskie klimaty tzn. ludzi odprężonych, szczerze rozmawiających o problemach, które i mnie dotykają i nurtują. Problemach, które przeżywam ze swoimi dziećmi. Trenerzy pokazali mi w trakcie trwania spotkania szerokie spektrum problemów, które mnie otaczają i w których jestem osadzony. Zobaczyłem, że nie jestem z nimi tylko z moją żona, ale są obok mnie zwykli ludzie. Podobnie jak ja chcący udźwignąć ciężar wyzwań, które przed nami postawiło życie. Że można w tym życiu funkcjonować i mieć radość z tego co się mozolnie ciągnie każdego dnia. Postanowiłem wdrożyć w życie plan działania ze swoim synem, być z nim wieczorem, uznać ten czas za ważny i twórczy. Myślę, że osiągniemy to nie własnymi siłami, ale dzięki Bożej Opatrzności, która dała mi także was.” – mówi Leopold

„Zawsze starałem się być najlepszym ojcem dla swojego syna i uważałem, że nim jestem. Warsztat otworzył mi oczy i pokazał, że szczęście dla dziecka to nie wypasione zabawki i pieniądze lecz obecność świadomego ojca… Ojca, który jest przy dziecku gdy ono tego potrzebuje… Ojca, który rozmawia z dzieckiem i umie słuchać jego potrzeb… Warsztat pokazał mi również moje słabe i mocne strony w byciu ojcem, dał mi narzędzia do pracy nad sobą. Stworzyłem swój własny TatoPLAN i jestem z niego dumny. Od pierwszego dnia wprowadzam go w życie i z dnia na dzień staję się lepszy w swoim ojcowaniu. Mogę teraz z dumą powiedzieć: TAK, JESTEM LEPSZYM OJCEM dla swojego syna.” – mówi Mariusz

„Dzięki warsztatom zrozumiałem gdzie popełniam błędy i co muszę naprawić, poprawić. Dodały mi otuchy i więcej wiary w siebie.” – mówi Leszek

Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować partnerom tego nowatorskiego projektu za pomoc w organizacji :

Pani Teresie Wesołowskiej – Staroście Powiatu Łaskiego,
firmie MAXIMA FIDES – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych z Łodzi,
Panu Krzysztofowi Ziętali – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Łasku,
Inicjatywie Tato.Net a w szczególności dwóm trenerom: Robertowi Rusiniakowi i Grzegorzowi Rzeszutkowi

Mariusz, Podedworny Klub Rodziców JiM

print