Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego – Konsultacje społeczne

06.10.2015
Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego – Konsultacje społeczne
W związku z kończącymi się pracami nad projektem dotyczącym opracowania Polityk Sektorowych dla 6 kluczowych branż Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu ostateczne wersje dokumentów Polityk Sektorowych będą stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz konkretnych celów i preferencji społecznych w regionie łódzkim.

Polityki Sektorowe to swoiste plany operacyjne, zawierające wskazania dla wspierania poszczególnych branż kluczowych, a także miejsca, w których dookreślone zostaną specjalizacje, mogące powstawać w ramach poszczególnych branż.

Cele, które będą zapisane w Politykach Sektorowych nie są zależne tylko od aktywności Samorządu Województwa Łódzkiego, ale od wszystkich podmiotów, które funkcjonują w województwie łódzkim, z przedsiębiorcami na czele.

Wszystkich zainteresowanych pracą nad Politykami Sektorowymi zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych.

print