Położenie

Położenie administracyjnePowiat łaski ma powierzchnię 618 km2 i leży w środkowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Sąsiaduje z powiatami: zduńskowolskim, pabianickim, bełchatowskim, sieradzkim, wieluńskim i poddębickim. Stolice sąsiednich powiatów to duże miasta województwa: Pabianice (70,4 tys. mieszkańców), Bełchatów (61,8 tys.), Zduńska Wola (44,4 tys.), Sieradz (44,4 tys.).
Porównanie powiatu łaskiego z sąsiadami przedstawia tabela 1.
 
Tabela 1
Powiat łaski na tle sąsiednich powiatów.
Lp.
Powiat
Część wspólna granicy w km
Powierzchnia
w km2
Liczba ludności
(tys.)
1
Łaski
191
617,7
50,8
2
Zduńskowolski
59
369,2
67,8
3
Pabianicki
53
489,4
119,0
4
Bełchatowski
51
970,6
112,6
5
Sieradzki
16
1490,9
120,8
6
Wieluński
10
927,7
78.8
7
Poddębicki
2
881,3
42,2
Dane wg GUS na 31.XII.2006 r.
 
W skład powiatu łaskiego wchodzi 5 jednostek samorządowych: miejsko-wiejska gmina Łask oraz gminy wiejskie: Buczek, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady.
 
Tabela 2
Gminy powiatu łaskiego.
Lp.
Gmina
Powierzchnia w km2
%
Liczba:
Sołectw
Miejscowości
Ludności
w 2006 r.
%
1
Łask
146,91
23,7
31
43
28 381
55,88
2
Buczek
90,84
14,7
16
23
4 904
9,65
3
Sędziejowice
120,17
19,5
25
30
6 475
12,75
4
Widawa
178,33
28,9
38
48
7 924
15,60
5
Wodzierady
81,42
13,2
20
35
3 108
6,12
6
Razem
617,67
100,0
130
179
50 792
100,0
Dane wg GUS na 31.XII.2006 r.
 
Największy obszar ma gmina Widawa (prawie 30% powierzchni powiatu), kolejną pod względem obszaru jest gmina Łask. Łącznie te dwie gminy zajmują ponad połowę powierzchni powiatu. Najmniejszymi gminami są z kolei Wodzierady i Buczek.
 
Położenie fizyczno-geograficzne
Powiat łaski leży na Niżu Polskim (Podprowincja – Nizina Środkowopolska) w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej (Makroregion). W 70% powiat położony jest na Wysoczyźnie Łaskiej (Mezoregion), tylko południowa jego część – obszar gminy Widawa – należy do Kotliny Szczercowskiej (Mezoregion).
Współrzędne geograficzne najbardziej wysuniętych punktów powiatu łaskiego:
na północy
wieś Przyrownica w gminie Wodzierady 51 46’ 35’’ szerokości geograficznej N
na południu
wieś Raczynów w gminie Widawa 51 20’ 30’’ szerokości geograficznej N
na zachodzie
wieś Siemiechów w gminie Widawa 19 01’ 25’’ długości geograficznej E
na wschodzie
wieś Rokitnica w gminie Łask 19 06’ 06’’ długości geograficznej E.
Powiat jest znacznie rozciągnięty na osi południkowej, której długość wynosi 49 km. Mierzona w najwęższym miejscu szerokość powiatu (w gminie Wodzierady) liczy zaledwie 6 km, w najszerszym zaś 22 km.
 
Położenie komunikacyjne
Przez powiat przebiegają drogi krajowe:
nr 14 Łódź – Wrocław (do Łodzi jest 35 km, do Wrocławia 200 km); Łowicz – Walichnowy
nr 12 (44) Łask – Piotrków Trybunalski (45 km); Dorohusk – Łęknica
Drogami wojewódzkimi są:
nr 473 z Łasku do Koła (90 km);
nr 483 z Łasku do Częstochowy (90 km);
nr 481 z Łasku do Wielunia (65 km);
nr 710 z Łodzi do Błaszek, przebiegająca przez Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Szadek, Wartę. (80 km);
nr 484 łączy drogę wojewódzką DW483 w Buczku z drogę krajową nr DK91
w Kamieńsku. W Bełchatowie droga przecina drogę krajową DK8, a przed Kamieńskiem przecina drogę krajową DK1 (45 km);
nr 480 z Sieradza do Szczercowa (40 km);
Sieć dróg czyni z Łasku ważny węzeł komunikacji samochodowej.
 
Obszar powiatu w części środkowej przecina linia kolejowa z Warszawy przez Łódź do Kalisza i Wrocławia. Ma ona znaczenie szczególnie ważne dla ruchu osobowego. Na terenie powiatu nie ma jednak przystanku pociągów pośpiesznych. Najbliżej znajdują się one w Zduńskiej Woli i Pabianicach.
Przez południową część powiatu, południkowo przebiega magistrala kolejowa Śląsk – Porty, szczególnie ważna w przewozach towarowych. W bezpośrednim sąsiedztwie, zaledwie 3 km od granicy powiatu znajduje się na tej linii ważny węzeł kolejowy Zduńska Wola – Karsznice.
 
Na terenie powiatu łaskiego znajduje się lotnisko wojskowe, pełniące funkcję przyjmowania i serwisowania samolotów F-16, a także szkolenia pilotów.