Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

25.09.2013
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 23 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w którym udział wzięli członkowie  Komisji oraz zaproszeni goście.

Tematem obrad było:
 
1. Podsumowanie okresu wakacyjnego „Bezpieczne wakacje 2013”.
2. Ocena wydarzeń pożarowych za okres I półrocza 2013 r.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na terenie powiatu za I półrocze 2013 r.
4. Zagrożenia związane ze zbieractwem runa leśnego, zatrucia grzybami, kleszcze.
5. Sprawy różne.

Obradom przewodniczył Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.

P1160885.JPG

P1160894.JPG

print