Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10.06.2013
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

    W dniu 06 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku pod przewodnictwem Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
    Tematyka posiedzenia związana była ściśle z występującymi na terenie naszego kraju niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zdarzeniami mającymi częstokroć charakter klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, trąby powietrzne, gradobicia), a także przekroczeniami stanów ostrzegawczych w rzekach na terenie naszego powiatu. Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację powodziową oraz działanie służb ratowniczych w czasie usuwania skutków zalań, podtopień, uszkodzeń linii energetycznych.
    Dokonano szczegółowej analizy zagrożeń w przypadku dalszych intensywnych opadów oraz  podnoszenia się poziomu wody w rzekach.
Starosta postawił zadania w tym zakresie dla wszystkich służb i instytucji powiatowych.

                                     Koordynator Powiatowy
                                         Henryk Szlawskiprint