Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

15.07.2010
W dniu 15 lipca 2010 r. Starosta Łaski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i rosnącym zagrożeniem pożarowym.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego. Uczestnicy posiedzenia przedstawili aktualny stan zagrożenia pożarowego, epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łaskiego.
W chwili obecnej nie ma w powiecie zakazu wstępu do lasów ale zagrożenie pożarowe jest wysokie, zanotowano kilkanaście  miejscowych pożarów, głównie w rejonie torów kolejowych.
Kolejnym problemem są kąpiele w miejscach niedozwolonych, był już jeden poważny wypadek urazu kręgosłupa powstały przy skoku do wody, Policja zapowiada wzmożenie kontroli nielegalnych kąpielisk i przestrzega przed konsekwencjami korzystania z niestrzeżonych akwenów wodnych. 
Nie ma problemów z dostawami wody, chociaż występuje okresowo obniżone ciśnienie związane ze wzmożonym poborem wody do podlewania upraw.
Stan bezpieczeństwa pożarowego i epidemiologicznego jest stale monitorowany przez wszystkie służby powiatowe, utrzymywany jest stały kontakt ze służbami Wojewody Łódzkiego.
 
Koordynator Powiatowy
Wojciech Sikora
print