Postępowanie administracyjne w sprawie nr EZ.6341.16.2015

01.07.2015
Postępowanie administracyjne w sprawie nr EZ.6341.16.2015
W nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.05.2015 r. znak: EZ.6341.16.2015 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
• pobór wody dla napełnienia czaszy zbiornika,
• przepuszczanie wód z rowu przez czaszę stawu
dla potrzeb stawu projektowanego na działce nr 370 w m. Lichawa gm. Sędziejowice informuję, że zebrany materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem, przed ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, pok. 23, II piętro.

print