Powiat Łaski podpisał umowę na przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady

14.03.2019
Powiat Łaski podpisał umowę na przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady

Powiat Łaski reprezentowany przez Starostę Piotra Wołosza i Wicestarostę Teresę Wesołowską w dniu 14.03.2019r. podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2310E Widawa-Zawady – etap II przebudowa drogi powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady na odcinku od km 1+000 do km 2+051”.

Wykonawcą została firma Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna., która zadeklarowała wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej o długości 1051m za kwotę ok. 400 tys. zł

print