Powiat Łaski w czołówce rankingu „Wspólnoty”

31.10.2013
Powiat Łaski w czołówce rankingu „Wspólnoty”
Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking jednostek samorządu terytorialnego pod względem wykorzystania środków unijnych.

W kategorii powiatów, Powiat Łaski został sklasyfikowany na 5. miejscu w Województwie Łódzkim i 30. w skali całego kraju.

Wysokie miejsce w rankingu Wspólnoty pokazuje, że pomimo kryzysu, potrafimy skutecznie aplikować o środki z funduszy Unii Europejskieji i dobrze je wykorzystywać – cieszy się Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Ranking obejmował dane odnoszące się do wydatków samorządowych poniesionych w latach 2009-2012 w ramach środków zewnętrznych. Podstawą do przygotowania rankingu były sprawozdania budżetowe JST.

print