Powiat Łaski z dofinansowaniem zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

14.05.2020
Powiat Łaski z dofinansowaniem zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Powiat Łaski otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dofinansowanie w kwocie 80.000 zł na modernizację szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku.

Inwestycja obejmować będzie m.in.

– remont szatni damskiej oraz męskiej,

– wymianę wykładzin ściennych i płytek ceramicznych,  

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– remont instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych,

– wymianę wyposażenia szatni.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 130.000 zł.

print