Powiat Łaski z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku

23.04.2021
Powiat Łaski z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku

Prezes Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia 2021 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku. W 2021 roku Samorządy województwa łódzkiego otrzymają 152 445 628,93 zł od rządu na remont i budowę nowych dróg.

Powiat Łaski otrzymał 70% dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska wraz z budową odwodnienia”. Ogólna wartość projektu wynosi 4 550 987,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3 185 690,00 zł.

Ponadto informujemy, że drugi z naszych projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi” (odcinek od km 0+060 do km 1+615,00) zakwalifikował się na listę rezerwową. Ogólna wartość projektu powyższego zadania wynosi 5 327 247,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jeżeli zostanie przeznaczony do realizacji, ma wynieść 3 729 072,00 zł, czyli również 70%.

print