Powiatowa Pocztówka z Wakacji 3

17.08.2015
Powiatowa Pocztówka z Wakacji 3
Starostwo Powiatowe w Łasku ogłosiło konkurs na najciekawszą pocztówkę z wakacji. Tematem jest ukazanie walorów turystycznych naszego Powiatu.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja2@localhost/wordpress/wordpress.lask od momentu pojawienia się publikacji na stronie www.localhost/wordpress/wordpress.lask do 6 września 2015 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.localhost/wordpress/wordpress.lask do 23 września 2015 roku, po jego zakończeniu. Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku w pokoju nr 7.

REGULAMIN KONKURS POWIATOWA POCZTÓWKA Z WAKACJI 3
 

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu

17 sierpień 2015 r.

Nadsyłanie fotografii

17.08.2015 r. – 06.09.2015 r.

Głosowanie internetowe

09.09.2015 r. – 20.09.2015 r.

Ogłoszenie oficjalnych wyników

Do 23.09.2015 r.

Wręczenie nagród

W ciągu 7 dniu od daty ogłoszenia wyników

  

print