Powiatowe ćwiczenie na temat: Pożar – ewakuacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku.

25.06.2013
Powiatowe ćwiczenie na temat:  Pożar – ewakuacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku.

  W dniu 24 czerwca  br. zgodnie z planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadzono powiatowe ćwiczenie na temat:  Pożar – ewakuacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku.
Celem ćwiczenia było przeprowadzenie treningu z uczniami i pracownikami szkoły na wypadek powstania zagrożenia pożarowego.
  W części praktycznej po otrzymaniu informacji o zadymieniu i zadziałaniu czujnika pożarowego,  dyrektor ZSP Nr 1 ogłosiła alarm pożarowy i zarządziła  ewakuację szkoły do wyznaczonego rejonu ewakuacji tj. na boisko sportowe obok sali gimnastycznej. Ewakuacja szkoły obywała się przy zabezpieczeniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.
  Po  zakończeniu działań ewakuacyjnych i akcji gaśniczej przez z JRG KP PSP w Łasku, omówiono zasady zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu ludzi a także zagrożeń występujących we współczesnym świecie.
  Na zakończenie kierujący ćwiczeniem Koordynator Powiatowy Henryk Szlawski podsumował ćwiczenie oraz podziękował uczestnikom i służbom zabezpieczającym za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji oraz akcji gaśniczej.
  W ćwiczeniu udział wzięli:
– Zastępca Komendanta  KP PSP w Łasku,
– Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i dwa zastępy straży z Komendy Powiatowej PSP w Łasku,
– Naczelnik Wydziału Prewencji i patrol policji z Komendy Powiatowej Policji w Łasku,
– Koordynator Powiatowy,
– Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, oraz uczniowie i pracownicy szkolny.

print