Powiatowy Dzień Strażaka 2014 w Brodni

05.06.2014
Powiatowy Dzień Strażaka 2014 w Brodni
pow-straz-7.jpgJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodni gościła w sobotę 24 maja br. zarówno strażaków z PSP w Łasku, jak i przedstawicieli niemalże wszystkich jednostek OSP z całego powiatu na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością poseł Mieczysław Łuczak, senator Andrzej Owczarek, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, wicemarszałek Dorota Ryl, nadbr. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Maria Kaczorowska, a także włodarze powiatu starosta łaski Cezary Gabryjączyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, a zarazem prezes Zarządu Powiatowego OSP w Łasku druh Wojciech Pokora, Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Rudecki, wójt gminy Wodzierady Bożena Płonek, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, z-ca dowódcy 32 BLT ppłk Zbigniew Rosiak, ks. Jarosław Wojtal – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Dyrekcję Regionu FALCK Medycyna reprezentował dr Krzysztof Chmiela, któremu w imieniu druhów OSP Prezes W. Pokora podziękował za pomoc w organizacji szkolenia druhów ochotników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W wyniku wcześniejszej akceptacji propozycji szkoleń przez Zarząd Powiatowy OSP i Komendę PSP w Łasku, którą wysunął wicestarosta Wojciech Sikora w sumie, blisko 100 strażaków ze wszystkich gmin znajdujących się na terenie Powiatu Łaskiego zostało przeszkolonych przez lekarzy i ratowników medycznych FALCK Medycyna z zakresu pierwszej pomocy.

Z uznaniem o pracy strażaków wypowiadali się wszyscy zaproszeni goście, zaznaczając, że ich działalność cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem społecznym. Ponadto, życzyli strażakom PSP i druhom OSP tradycyjnie „tylu powrotów, ilu wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych”.

print