Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

04.11.2016
Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łaskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem Starosty Powiatu Łaskiego, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. w siedzibie ZSO w Ostrowie.

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie utworu muzycznego o tematyce żołnierskiej lub patriotycznej.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Termin zgłoszenia upływa z dniem 10 listopada b.r.

Regulamin uczestnictwa w konkursie.

print