Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. nie będą udzielane porady konsumenckie z powodu nieobecności Rzecznika.

27.11.2019
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. nie będą udzielane porady konsumenckie z powodu nieobecności Rzecznika.
print