Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Łaskiego

23.10.2017
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Łaskiego

W dniu 07.10.2017 odbył się „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Łaskiego” Turniej został zorganizowany przez UKS „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie.

Turniej mógł się odbyć dzięki Zarządowi Powiatu Łaskiego. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z terenu powiatu łaskiego i zduńskowolskiego:

SUKCES Marzenin – junior, SUKCES Marzenin – senior, ŁMLKS Łaskovia Łask -2005,  ŁMLKS Łaskovia Łask -2006, ŁMLKS Łaskovia Łask -2007 i drużyna Akademii Siatkówki SOS Zduńska Wola. Po zaciętej walce w meczu finałowym drużyna Akademii Siatkówki SOS Zduńska Wola pokonała SUKCES Marzenin – junior 2:1.

Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco: 1 miejsce zajęła Akademia Siatkówki SOS Zduńska Wola, 2 miejsce – SUKCES Marzenin – junior, 3 miejsce – SUKCES Marzenin – senior, kolejne miejsca to ŁMLKS Łaskovia Łask rocznik: 2005,2006,2007.

Wyróżnienie dla najlepszych zawodniczek z poszczególnych zespołów otrzymały: Martyna Miszczak – SUKCES Marzenin – junior, Michalina Florczak – Akademia Siatkówki SOS Zduńska Wola, Amelia Masiak – SUKCES Marzenin – senior, Nadia Holc ŁMLKS Łaskovia Łask (2005) , Kaja Junkiewicz ŁMLKS Łaskovia Łask (2006) i Martyna Bulzacka ŁMLKS Łaskovia Łask (2007).

Po zakończonym turnieju każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe (piłki siatkowe),  medale, koszulki z herbem Powiatu Łaskiego oraz nagrodzono najlepsze zawodniczki z każdego zespołu. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  młodzieży, trenerów i kibiców.

Konieczność wykonania zadania publicznego wynikała z potrzeby zapewnienia mieszkańcom powiatu łaskiego, a zwłaszcza mieszkańcom z terenów wiejskich dostępu do jak największej ilości wydarzeń sportowych, które miały na celu rozpowszechnianie i promowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, czy klubu oraz  włączenie w pomoc organizacyjną i rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, organizowanie zajęć sportowych dla osób z terenu powiatu łaskiego w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, zorganizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, pokazanie uczestnikom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie pozostałych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

print