Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

03.04.2020
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ogłasza nabór na

wnioski o udzielenie pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
(zatrudniający 1-9 osób)

 

przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Ww. wnioski wraz z podpisaną umową
(w przypadku wersji papierowej 2 egzemplarze umowy)
można składać

od dnia 02.04.2020 r. do odwołania

w wersji elektronicznej poprzez
platformę praca.gov.pl lub e-PUAP
(opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
a także w wersji papierowej wysłanej pocztą
lub poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy urzędzie.

 

Szczegółowe informacje
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku,

tel. 0 43 675 17 43

 

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie: http://lask.praca.gov.pl/

Szczegółowe informacje ws. pożyczek na stronie urzędu:   https://lask.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka  

print