Projekt „Animator kultury”

06.06.2011

Informujemy, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi rozpoczął realizację projektu "Animator kultury" w ramach Działania 9.4  PO Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest edukacja aktywnych zawodowo nauczycieli, pracowników szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego,  w obszarze animacji kultury, podniesienie ich kompetencji, a także aktywizacja lokalnych społeczności.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl, tel. 042 291 98 27.

print