Projekt „Dobry uczeń – lepszy pracownik”

21.09.2010
                            

                                   

Projekt „Dobry uczeń – lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do uczniów:

·        wywodzących się przede wszystkim ze środowiska wiejskiego
·        będących w trudnej sytuacji materialnej
·        tych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności
 
W ramach projektu oferujemy:
·        zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:  język polski, matematyka, język angielski
·        zajęcia rozwijające: warsztaty cateringowe, kurs bukieciarstwa, warsztaty z ekologii, zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.
·        wyjazdy edukacyjne
 
Celem projektu jest:
·        zdobycie przez uczniów nowych kwalifikacji
·        podwyższenie aktywności na rzecz szkoły i środowiska
·        świadome planowanie własnej przyszłości- kariery zawodowej
·        świadome poruszanie się na rynku pracy
·        zwiększenie mobilności zawodowej i możliwości samozatrudnienia oraz prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

                                                                                       Realizatorzy projektu

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie                                                                                       Powiat Łaski
Ostrów 55, 98-100 Łask
tel/fax 043 675 34 61                                                                                                                     www.localhost/wordpress/wordpress.lask
e-mail:
zsoostrow_mw@pro.onet.pl
www.wikom.pl/zsostrow

                                                           
print