Projekt pomocowy „Szansa 2.0”

02.03.2016
Projekt pomocowy „Szansa 2.0”

Krakowski Instytut Allerhanda przygotował i realizuje ogólnopolski autorski, projekt pomocowy Szansa 2.0.

Celem projektu jest zmniejszenie zadłużenia poprzez wykorzystanie szansy, jaką stwarzają znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Ma on też wymiar społeczny, bo dzięki oddłużeniu rodziny mają szansę na uniknięcie społecznego wykluczenia i  dziedziczenia ubóstwa. Instytut nie pomaga finansowo, ale wspiera darmowo w procedurze prawnej.

W ramach pomocy  powstała specjalna strona internetowa, www.szansadwazero.pl. Jej „sercem”  jest  bezpłatny tzw. Kwalifikator, czyli,  jedyny taki w Polsce, autorski anonimowy test, składający się z 21 pytań, odpowiadających na pytanie, czy zadłużona osoba ma szansę na wszczęcie procedury ogłoszenia upadłości.

Jeśli konsument ma wątpliwość co do tego, czy spełnia warunki określone przez przepisy o upadłości konsumenckiej, może też przesłać do Instytutu mail z zapytaniem – formularz kontaktowy także dostępny jest na stronie internetowej, www.szansadwazero.pl –   poza podaniem kontaktowego adresu e-mail, nie jest wymagane podawanie innych danych osobowych).

print