Aktualności

SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku

SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku

Krótki opis projektu „SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku” jest projektem wdrażanym w okresie XI.2018 r.–XII.2019 r. dedykowanym I Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki, na terenie Powiatu Łaskiego, którego celem głównym jest wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej oraz zaplecza technicznego , dzięki wdrożeniu kompleksowych Read More

19.02.2019
Czytaj więcej
Rozbudowa e- Administracji w Powiecie Łaskim

Rozbudowa e- Administracji w Powiecie Łaskim

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0006/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne ) Koszt całkowity projektu: 2 152 500,00 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85% 1 487 500,00 zł Wkład własny  – 15% 262 500,00 Read More

25.05.2018
Czytaj więcej
Dobry Uczeń – Lepszy Pracownik

Dobry Uczeń – Lepszy Pracownik

  Projekt skierowany jest do uczniów: ·        wywodzących się przede wszystkim ze środowiska wiejskiego ·        będących w trudnej sytuacji materialnej ·        tych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności W ramach projektu oferujemy: ·        zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:  język polski, matematyka, język angielski ·        zajęcia rozwijające: warsztaty cateringowe, kurs bukieciarstwa, warsztaty z ekologii, zajęcia z przedsiębiorczości Read More

02.01.2016
Czytaj więcej
„e-dukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku

„e-dukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku

Projekt: „e-dukacja@ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt skierowany jest do szesnastu nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łasku. Celem projektu jest: zwiększenie kwalifikacji czternastu nauczycielek Read More

02.04.2014
Czytaj więcej
Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym

Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym

Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty Broszura informacyjna. Projekt, w którym uczestniczy 5 samorządów: Powiat Zduńskowolski, będący liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, otwiera perspektywę rozwoju Read More

02.10.2013
Czytaj więcej
Projekt „Północ – Południe”

Projekt „Północ – Południe”

Projekt kluczowy „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013   Prezentacja projektu Ogólna charakterystyka projektu   Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji projektu zawarto 2 lipca 2007 r. Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji projektu zawarto Read More

02.07.2010
Czytaj więcej
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     Powiat Łaski rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Powiat Łaski”   Projekt jest częścią składową przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Read More

01.07.2010
Czytaj więcej
Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim

Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   W dniu 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łaskim, podpisany został aneks do umowy nr UDA-RPLD.04.02.00-00-003/09-00 z dnia 22 lipca 2009 roku   o dofinansowanie projektu pn. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013, będący następstwem zakończenia Read More

01.07.2010
Czytaj więcej