„e-dukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku

02.04.2014
ikonaaaa-(1).jpg
Projekt: „e-dukacja@ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
– kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Projekt skierowany jest do szesnastu nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łasku.

Celem projektu jest:
zwiększenie kwalifikacji czternastu nauczycielek i dwóch nauczycieli ZSP nr 1 w Łasku do kształcenia multimedialnego z wykorzystaniem TIK, poprzez realizację szkolenia w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego, stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e–learning
Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r. i potrwa do 31 maja 2014 r.

print